פרויקט דירה בהנחה

הגשת בקשה ופרטים:

הרשמה לפרויקט לדירה בהנחה

רישום לדירה בהנחה

הרשמה מהירה לדירה בהנחה
בפחות מ-5 דקות

שימו לב הירשמו להגרלה הקרובה
למי שעוד לא הנפיק אישור זכאות מומלץ לעשות זאת בהקדם

רישום מהיר ליחיד

דירה בהנחה רישום ליחיד או יחידה

הרשמה ליחיד
עבור משרד השיכון

מלאו פרטים לרישום יחיד בטופס דיגיטלי
ונציג מילגם ילווה אותך בתהליך ויטפל ברישום באופן מיידי
ללא תור טלפוני או בהגעה לסניף

רישום מהיר לזוג

דירה בהנחה רישום לזוג

הרשמה לזוג
עבור משרד השיכון

מלאו פרטים לרישום לזוג בטופס דיגיטלי
ונציג מילגם ילווה אתכם בתהליך ויטפל ברישום באופן מיידי
ללא תור טלפוני או בהגעה לסניף

זימון תור לסניפי מילגם

דירה בהנחה זימון תור לסניפי מילגם

זימון תור
לביצוע הרשמה בסניפים

תיאום תור בסניף מילגם הקרוב ביותר

טלפונים של המוקד
סיוע בשכר דירה – בטלפון 2310*
מחיר למשתכן – בטלפון 6078*

מי זכאי לתוכניות "דירה בהנחה"
או "מחיר מטרה" של משרד השיכון?

אילת
אלעד
אשקלון
בני עי”ש
ירושלים
מודיעין מכבים רעות
מעלות תרשיחא
צפת
קריית גת
קריית מלאכי
קריית עקרון
קריית שמונה
רחובות
רכסים

תכנית דירה בהנחה מיועדת בעיקר לחסרי דירה.

חסרי דירה הם:

 • שאין ולא היו בבעלותם דירה או חלק בדירה (יותר משליש דירה, במצטבר) בדירה ב-3 השנים האחרונות
 • שלא שכרו דירה שחל עליה חוק הגנת הדייר (דמי מפתח) ב-3 השנים האחרונות
 • שאינם בני רשות ליחידת דיור בנחלה במשק חקלאי ביישוב קהילתי
 • שאין להם זכויות בדירה בשלבי בנייה
 • כאלה שאין להם זכויות בחלק שעולה על שליש, במצטבר, בקרקע המיועדת למגורים או בחלק בקרקע המעניק זכויות לבנייה של יותר משליש ביחידת דיור.
 • כאלה שאין להם זכויות בדירה באמצעות קבוצת רכישה או קבוצת רוכשים.

הבהרות:

בעת חתימת החוזה לדירת מחיר למשתכן עליכם להיות עדיין במעמד של חסרי דירה.

 • חייל, שנמנה על מערך המילואים של צה”ל, הנקבעת על ידי צה”ל בהתאם לסעיף 7 לחוק שירות המילואים,התשס”ח-2008.
 • המידע (פעיל/לא פעיל) נמסר ממשרד הביטחון.
 • לזכאי שהוא חייל מילואים פעיל.
 • בשיעור של עד 10% מסך יחידות הדיור הנותרות במחיר מטרה המיועדות לזכאים בכל מתחם ומתחם.

לזכאי שהוא נכה רתוק, ולאחריו לזכאי שילדו המתגורר עימו הוא נכה רתוק:

 • לפי מפתח של יחידת דיור אחת לכל 30 יחידות דיור המיועדות לשיווק לזכאים, ולפחות יחידת דיור אחת.
 • ככל ולא נדרשו כלל יחידות הדיור בעדיפות זו לזכאי שהינו נכה רתוק או שנותרה יתרת דירות מהמוגדר לקבוצה לפי אותה הגרלה, תוענק עדיפות לזכאי שהינו הורה לילד שעומד בהגדרת נכה רתוק, שהינו עד גיל 21.

הורים לילדים נכים:

 • בהגדרה זו נכה הינו ילד אשר מקבל קצבת ניידות + זקוק ומשתמש בכיסא גלגלים ואחוז הליקוי שלו הינו 80%-100% בהתאם למידע המתקבל מהביטוח הלאומי.
 • במקרים של משמורת משותפת – מקבל העדיפות הינו מי שמקבל את הקצבה עבור הילד.
 • מתוקף החלטת מועצת רשות מקרקעי ישראל מס’ 1572 יוכלו להשתתף במסלול “משתכן צעיר” יחידים (למשל רווקים, גרושים או אלמנים) חסרי דירה בני 26 עד 35.
 • הזכאים במסלול יוכלו לרכוש דירה בפרויקטים שאושרו למכירה לזכאים ללא הגרלה.
 • להוצאת אישור זכאות יש לפנות לאחת מחברות ההרשמה.
 • בקרוב תתאפשר הרשמה גם באינטרנט, ועל כך תצא הודעה בנפרד.

חשוב לדעת:

זכאות במסלול משתכן צעיר אינה מאפשרת השתתפות בהגרלות מחיר למשתכן.
זכאות לרכישת דירה במסלול משתכן צעיר אינה מזכה במענק במסגרת תוכנית מחיר למשתכן.

 • אלה שבבעלותם יותר משליש בדירת מגורים יחידה, או שהיה בבעלותם יותר משליש בדירת מגורים יחידה, ב-3 השנים שקדמו לרכישת דירת מחיר למשתכן.
 • בני זוג ייחשבו משפרי דיור, גם אם בבעלות רק אחד מהם דירת מגורים יחידה או יותר משליש בדירת מגורים יחידה ב-3 השנים שקדמו לרכישת דירת מחיר למשתכן.
 • כאלה שבבעלותם כיום יותר משליש בקרקע המיועדת למגורים. בני זוג ייחשבו משפרי דיור גם אם בבעלות רק אחד מהם יותר משליש קרקע המיועדת למגורים.
 • משפר דיור נדרש למכור את הנכס שבעלותו לא יאוחר מ-12 חודשים לאחר אכלוס הדירה שרכש במסגרת תכנית מחיר למשתכן.

התוכנית מיועדת לסוגי המשפחות האלה:

 • זוגות נשואים או ידועים בציבור.
 • יחידים (רווקים, גרושים אלמנים) מעל גיל 35.
 • הורים עצמאים (חד-הוריים) עם ילד אחד לפחות, שהוא רווק וטרם מלאו לו 21 שנה, המתגורר עם ההורה דרך קבע ונמצא בחזקתו, ובכלל זה הורה עצמאי שהיה בעל זכויות של עד 50% בדירה שנמכרה בעקבות גירושין או במהלך הנישואין (קודם לגירושין) 5 שנים טרם הגשת הבקשה ולא היו לו זכויות נוספות בהתאם להגדרות לעיל, ב-6 שנים שקדמו למועד הגשת הבקשה.
 • הורים גרושים מתחת לגיל 35, שילדיהם אינם בחזקתם.
 • התוכנית מיועדת גם לנכים יחידים בני 21 ומעלה.
 • זוגות העומדים להינשא: הזכאות מותנית בכך שהזוג עומד להתחתן עד 3 חודשים מיום הגשת בקשת הזכאות.

  בפני הזוג עומדות אחת משתי האפשרויות האלה:

  • לחתום על מסמך “קבלת זכאות מותנית – עומדים להינשא” ולהציג אישור הרשמה ברבנות.

  • לחתום בפני עורך דין על “תצהיר עומדים להינשא”, להחתים אותו עליו ולהגיש את התצהיר החתום לחברת ההרשמה.

   שימו לב! אם לא תתקיים חתונה עד 3 חודשים מיום הגשת בקשת הזכאות תבוטל הזכאות או הזכייה בדירה אם הייתה.
   יש לעדכן את משרד הבינוי והשיכון, באמצעות חברת ההרשמה, על הנישואין לא יאוחר מ-6 חודשים מיום הנפקת הזכאות.

מה עושים לאחר הגשת בקשת זכאות לפרויקט "דירה בהנחה"?

אחרי שהגשתם בקשת זכאות לדירה בהנחה ואחרי שקיבלתם אישור זכאות, עליכם להיכנס לאתר ההגרלות עם שם המשתמש והסיסמה שקיבלתם.

מומלץ להיכנס למערכת מיד עם קבלת ההודעות כדי לוודא ששמכם אכן נקלט באתר ושהפרטים המזהים שלכם נכונים, גם אם עדיין אינכם מעוניינים להירשם לשום הגרלה פתוחה.

עם כניסתכם הראשונה לאתר תידרשו להחליף את הסיסמה שקיבלתם. אם אינכם מצליחים להיכנס לאתר, פנו אל מילגם בטופס בתחתית האתר או לחצו כאן ליצירת קשר.

סניפי מילגם בפריסה ארצית

נגישות